Skip to content Skip to footer

Birželio 10-14 dienomis Las Vegase (JAV) vyko 59-asis Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) kongresas, kuriame kartu su dar daugiau nei 350 dalyvių iš viso pasaulio lankėsi ir Lietuvos čiuožimo federacijos (LČF) prezidentas Vytautas Jasutis.

Kongreso metu daugiausiai dėmesio buvo skirta praėjusią vasarą ISU Tarybos pristatytam strateginiam planui „ISU Vision 2030” ir konkretiems veiksmams jį įgyvendinti.

Šia programa siekiama modernizuoti ISU renginių formatų, prekės ženklo ir reklamos, transliacijų, fanų įtraukimo inovacijų ir tvarumo srityse, tuo pačiu išsaugant pagrindines ISU vertybes: sąžiningumą, atvirumą, švarų sportą ir saugumą.

Pirmąją kongreso dieną delegatai iš 65 valstybių nubalsavo už 2024-2026 m. ISU biudžetą, taip išreikšdami pritarimą „ISU Vision 2030“ iniciatyvoms ir pažymėdami permainingos ateities pradžią.

Patvirtindamas biudžetą kongresas taip pat pritarė ISU pasiūlymui 20% padidinti metinį narių įnašą, kad padėtų jiems plėtoti ir įgyvendinti sportininkų apsaugos iniciatyvas savo šalyse.

Antrąją dieną kongreso dieną delegatai balsavo už keletą svarbių pasiūlymų, skatinančių čiuožimo sporto modernizavimą. Iš viso plenarinėje sesijoje buvo pristatyti ir aptarti 75 pasiūlymai ir skubūs klausimai. 38 iš jų buvo priimti, 18 atmesti, 1 atidėtas, o kiti atšaukti.

Priimti pasiūlymai:

 • 1 pasiūlymas: nutarimas modernizuoti ISU konstituciją;
 • 1 skubus pasiūlymas: pakeisti ISU finansinius metus nuo liepos iki birželio, taip kad jie atitiktų čiuožimo sezoną;
 • 4 ir 17 pasiūlymai: leidimas ISU siūlyti alternatyvias investavimo strategijas ir atitinkamus kriterijus bei gaires, siekiant geresnės investicijų grąžos;
 • 7 ir 8 pasiūlymai: sudaryti sąlygas ISU nariams, negalintiems fiziškai dalyvauti ISU kongrese, dalyvauti kongrese virtualiai ir balsuoti dėl darbotvarkės pasiūlymų elektroniniu būdu;
 • 9 pasiūlymas: patikslinti renkamų, pareigas einančių narių kadencijų ribas ir tiksliau atspindėti kongreso sprendimus, dėl kurių buvo balsuota dar 2012 m.;
 • 15 ir 28 pasiūlymai: patvirtinti, kad Sportininkų komisijos (ang. Athlete Commission Chair) pirmininkas yra ISU Tarybos narys, o jei pirmininkas negali dalyvauti ISU tarybos posėdyje, pirmininką gali pakeisti kitas komisijos narys, atstovaujantis sportininkų interesams;
 • 19 ir 20 pasiūlymai: sumažinti laisvų darbo vietų Techniniuose komitetuose (ang. Technical Committees) riziką, leidžiant vieną iš paskirtų pareigų išimties tvarka užimti specialią kvalifikaciją turintį asmenį, susijusį su komiteto užduotimis;
 • 25, 27 ir 36 pasiūlymai: nustatyti vienodas datas viskam, kas susiję su čiuožimo sezonu;
 • 6 skubus pasiūlymas: užtikrinti, kad labiausiai patyrę kandidatai būtų atrinkti į Pareigūnų vertinimo komisiją OAC (ang. Officials Assessment Commission) sąrašą. Nacionalinio šališkumo, kaip neseniai priimto drausmės komisijos sprendimo, apibrėžimo patikslinimas;
 • 33 pasiūlymas: leisti ISU Tarybai rengti skubius posėdžius, įspėjant prieš 48 valandas, tam kad būtų priimti sprendimai skubiais klausimai;
 • 34, 46, 54, 57, 58, 62 ir 64 pasiūlymai: paaiškinimai ir redagavimo klausimai;
 • 11 skubus pasiūlymas: įgalinimas partnerysčių su prekių ženklais (pvz. mados pramonės) dailiojo čiuožimo srityje, siekiant sukurti kostiumus ar pačiūžas ir suteikti gamintojų prekiniams ženklams matomumo;
 • 35 pasiūlymas: greitojo čiuožimo trumpuoju taku (ang. Short Track World Tour) 2024-2026 m. sezonų biudžeto priėmimas;
 • 38 pasiūlymas: greitojo čiuožimo šalmams taikyti tas pačias prekių ženklų taisykles kaip ir lenktyninių kostiumų kepurėms;
 • 39 pasiūlymas: jei ISU pasieks rėmimo susitarimą, atšauks priekinės šalmo dalies išleidimą, įspėjusi mažiausiai prieš 30 dienų;
 • 40 pasiūlymas: patikslinti, kokią informaciją ISU nariai turi skelbti savo svetainėje apie svarbiausius savo čiuožėjų rezultatus;
 • 42 pasiūlymas: terminologijos derinimas;
 • 43 pasiūlymas: sveikatos apsaugos tikslais tarptautinių greitojo čiuožimo ir greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybų jaunimo D kategorijoje apriboti amžiaus klasifikaciją iki 11-12 metų;
 • 45 pasiūlymas: nustatyti maksimalų 7 metų amžiaus skirtumą tarp porinio čiuožimo ir šokių ant ledo partnerių;
 • 53 pasiūlymas: įsteigti jaunių pasaulio taurę greitajame čiuožime trumpuoju taku;
 • 56 pasiūlymas: patikslinti greitojo čiuožimo ir greitojo čiuožimo trumpuoju taku protestų pateikimo terminus;
 • 59 pasiūlymas: nustatyti medalių, skiriamų komandinėse greitojo čiuožimo ir greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose, skaičių;
 • 60 ir 61 pasiūlymai: supaprastinti medalių teikimo ceremonijas sinchroniniame čiuožime ir pašalinti teisėjus bei teisėjų padėjėjus arba techninį kontrolierių iš ceremonijų;
 • 63 pasiūlymas: suteikti daugiau lankstumo greitojo čiuožimo ir greitojo čiuožimo trumpuoju taku apdovanojimų ceremonijų organizaciniams komitetams.

Trečią ir ketvirtą kongreso dienomis svarbiausią diskusijų vietą užėmė dailusis čiuožimas ir greitasis čiuožimas – buvo aptarti specialieji reglamentai ir techninės taisyklės bei dėl jų balsuota.

Kongreso posėdžių įrašai visiems prieinami oficialiame ISU Youtube puslapyje:

Išsami informacija apie kongresą (anglų kalba) prieinama čia: https://isu.org/isu-news/news/145-news/15022-isu-congress-2024-a-historic-milestone-for-ice-skating?templateParam=15